home
MENT  » AANLEVERING CLIPS

Invulformulier rechten bij aanlevering van een videoclip 

 ik dien dit formulier in als vertegenwoordiger v/h productiehuis dat de clip produceerde iov de producent
 ik dien dit formulier in als opdrachtgever/producent
Naam *:
Voornaam *:
Emailadres *:
Telefoon/Gsm: *:
Functie: *:
Bedrijf :
Muziekuitgeverij *:
Datum van vandaag *:
Regisseur :
Cameraman *:
Monteur :
Artiest/groep clip *:
Titel clip *:
ISRC code :
Eventueel extra info :
Audiovisuele Sabamrechten :
 neen, er zijn geen audiovisuele Sabamrechten van toepassing (andere dan Sabam voor componist en tekstschrijver)
 ja, er zijn audiovisuele Sabamrechten van toepassing (andere dan Sabam voor componist en tekstschrijver)
Imagia rechten :
 neen, er zijn geen imagia rechten op deze clip
 ja, er zijn imagia rechten op deze clip (zie belangrijke mededeling hieronder)
 

VERPLICHT VELD HIERBOVEN AANVINKEN!

Gelezen en goedgekeurd: RECHTEN / ALGEMENE VOORWAARDEN:

Bij het aanleveren van clips/content gaat MENT MEDIA bvba (MM) / MAKE UP YOUR BRAND (MUYB) bvba er van uit dat deze, los van het (klassieke) auteursrecht voor componist/tekstschrijver (Sabam), vrij zijn van rechten en onbeperkt in tijd en geografisch gebied mogen worden geprogrammeerd op alle huidige en toekomstige omroepen / platformen / devices geëxploiteerd door 1 van deze vennootschappen of door vennootschappen die de exploitatie ervan overnamen en/of verderzetten en daartoe de toelating bekwamen van MM of MUYB. Ondertekenen / akkoord gaan houdt in dat bevestigd wordt dat geen bijkomende 'audiovisuele rechten voor regie en scenario’, choreografieën of andere creatieve prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks met de productie van het nummer of de clip verband houden door de zender zijn verschuldigd. Indien de toeleverancier / producent / uitgever van de clip dit schrijven ondertekent of zich er digital akkoord mee verklaart, verklaart hij/zij zelf over de rechten te beschikken of te hebben bekomen en dat zijn/haar rechten en deze van zijn/haar rechten en deze van medewerkers / toeleveranciers aan deze productie niet extern (zullen) worden beheerd. Hij/zij verklaart de aanlevering van de content / clip(s) te doen in opdracht van de producent / rechthebbende of die zelf te zijn. Het aanleveren impliceert automatisch een akkoord met deze algemene voorwaarden. De aanwezigheid van bijkomende rechten kan door hoger genoemde vennootschappen aan de toeleverancier van de content worden gefactureerd.

Het bovenstaand aanvinken van de algemene voorwaarden of het ondertekenen van dit formulier houdt in de algemene voorwaarden te aanvaarden, de vermelde clip / content te hebben aangeleverd voor uitzending en daar het recht toe te hebben.

De clip kan vrij worden uitgezonden en is niet onderhevig aan andere auteursrechten dan de rechten voor componist/tekstschrijver (Sabam).

 

 

BELANGRIJK:

Een clip/content die onderhevig is aan audiovisuele rechten wordt
in principe niet uitgezonden of enkel bij hoge uitzondering. 

Indien andere rechten dan de klassieke Sabam rechten voor
componist en tekstschrijver van toepassing zijn kan dit het aantal uitzendingen sterk beperken. 

Een clip komt in aanmerking voor uitzending van zodra het formulier (rechten bij aanlevering clip) is ingevuld en verzonden.

Vink onderstaande algemene voorwaarden aan voor goedkeuring.

 

KLIK HIERONDER OP VERZENDEN !

gelieve alle velden met * in te vullen